Działalność

Działalność

Działalność

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, kultywowanie rodzimego folkloru, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Realizując powyższe założenia, jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się, a także dorosłych. Placówka chce sprostać twórczym potrzebom społeczności Brzeska i okolic. Naszym najważniejszym celem jest proponowanie uczestnikom nowych, atrakcyjnych zajęć.

Zakres działań MOK.

 • organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych i plenerowych,
 • organizacja koncertów, wieczorów teatralno-muzycznych, spotkań autorskich,
 • organizacja wystaw malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby,
 • organizacja przeglądów, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
 • organizacja wyjazdów do teatru (5 razy w roku),
 • edukacja regionalna (prelekcje dla młodzieży szkół z Brzeska i gminy na temat zabytków, historii, twórczości naszego regionu),
 • inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości,
 • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
 • działalność instruktażowo – metodyczna,
 • inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości,
 • promocje książek,
 • działalność wydawnicza (BIM).

Propozycja zajęć stałych.

 • nauka gry na instrumentach klawiszowych
 • nauka gry na gitarze akustycznej i klasycznej
 • nauka gry na instrumentach dętych
 • nauka gry na skrzypcach
 • koło plastyczne
 • zajęcia plastyczne dla adeptów szkół wyższych
 • koło szachowe
 • koło fotograficzne
 • zajęcia taneczne
 • Dziecięca Akademia Artystyczna (blok programowy dla dzieci w wieku 5-6 lat)
 • balet
 • aerobik dla pań
 • joga
 • zajęcia wokalno-muzyczne
 • lekcje emisji głosu i umuzykalnienia

Działalność świetlic środowiskowych i wiejskich:

 • organizacja imprez artystycznych w swoich środowiskach,
 • stała współpraca z instruktorami MOK,
 • prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych,
 • gry i zabawy sportowe, konkursy tematyczne,
 • organizacja wycieczek, wyjazdów do teatru,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • udział dzieci i młodzieży w imprezach organizowanych przez MOK,
 • promowanie twórczości ludowej,
 • przegląd rękodzieła artystycznego i młodych talentów, udział w Dożynkach Powiatowych,
 • prowadzenie zespołów regionalnych.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działają:

 • Brzeski Magazyn Informacyjny – redaktor naczelna – Ewelina Stępień
 • Muzeum Regionalne – kustosz Jerzy Wyczesany
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Miejska Orkiestra Dęta – kapelmistrz Wiesław Porwisz,
 • zespoły folklorystyczne:
 • Porębianie – kierownik – Aneta Gurak,
 • Krakowiacy Ziemi Brzeskiej – kierownik .

Z Miejskim Ośrodkiem Kultury współpracują:

 • Bogusława Frankowicz – instruktor tańca towarzyskiego,
 • Dorota Thomas – instruktor tańca towarzyskiego,
 • Edyta Korus – instruktor tańca klasycznego,
 • Ryszard Jękot – sędzia szachowy,
 • Kinga Frankowicz – instruktor fitness
 • Tadeusz Nowak – instruktor jogi
 • Firma KreaTech – instruktorzy robotyki
Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności