67. Okręgowy Konkurs Recytatorski

67. Okręgowy Konkurs Recytatorski

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku uprzejmie informuje o ogłoszeniu

67. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz domy i ośrodki kultury. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem: Rok Romantyzmu Polskiego.

OKR adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych i obejmuje cztery odrębne Turnieje:


TURNIEJ RECYTATORSKI

1 . Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

– młodzieży szkół ponadpodstawowych

– dorosłych

2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach – dwa utwory poetyckie i prozę.

3. Do prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory: prozę i utwór poetycki (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).


TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1 . Uczestnicy – soliści – występują bez podziału na kategorie wiekowe.

2. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Przynajmniej jeden utwór musi mieć nowo skomponowaną muzykę.

3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory śpiewane, jeden recytowany i ewentualnie jako trzeci utwór śpiewany z własnym tekstem. Do prezentacji wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.

4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument muzyczny, mały zespół muzyczny do trzech osób lub dokonane nagranie — półplayback (czas prezentacji nie może przekroczyć 12 min.).

5. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.


TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1 . Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Spektakl przygotowują w oparciu o dowolny materiał literacki (czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 min.).


WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1 . Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny np. wiersz lub jego fragment,      monolog literacki, collage tekstów (czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min.).

3. Forma prezentacji jest dowolna (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).


Eliminacje powiatowe odbędą się 16 marca 2022 r. (środa), o godz. 9:00 w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku, pl. Targowy 10, w sali audytoryjnej.

Regulamin oraz karty zgłoszenia, które należy dostarczyć do MOK-u osobiście lub przesłać e-mailem na adres: kultura@mok-brzesko.pl do dnia: 11 marca 2022 r.

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji eliminacji OKR udziela koordynator projektu Ilona Stanaszek, tel. (18) 53 40 689, i.stanaszek@mcksokol.pl.


DO POBRANIA:

Regulamin

RECYTACJA – Karta zgłoszenia

POEZJA ŚPIEWANA – Karta zgłoszenia

TEATRY JEDNEGO AKTORA – Karta zgłoszenia

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – Karta zgłoszenia

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności