Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zastrzega sobie możliwość upublicznienia (w ramach fotorelacji) zdjęć z imprez organizowanych w ramach realizacji jego zadań statutowych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej, stronie miasta i w prasie lokalnej.

Jednocześnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku informuje, że osoby nie wyrażające zgody na utrwalenie i upublicznienie wizerunku w wyżej wskazany sposób powinny niezwłocznie poinformować o swoim zastrzeżeniu Miejski Ośrodek Kultury na piśmie.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności