Brzeska Rodzina Trzy Plus

Brzeska Rodzina Trzy Plus

Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych Radni Gminy Brzesko 26 marca 2014 r. przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus”.

Program ma na celu wsparcie i aktywizację rodzin, aby mogły korzystać z oferty kulturalnej i zajęć sportowych na terenie Gminy Brzesko.

Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Karta zniżek rodziny wydawana będzie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dla każdego uprawnionego członka rodziny.

Wnioski o wydanie karty rodziny można składać od 01 maja 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brzesku, ul. Mickiewicza 21 – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Aktualna oferta oraz wysokość aktualnie stosowanych zniżek ogłaszana będzie na bieżąco na stronach internetowych podmiotów je oferujących oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności