Zespoły ludowe

JADOWNICZANIE – zespół działa od 1981 r. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Loranty, choreografem – Jacek Dziadur a kierownikiem kapeli – Andrzej Soja. Zespół ma w repertuarze tańce narodowe, suity: zaborowską, rzeszowską i sądecką. Swoje programy prezentował na terenie Polski, a także za granicą: w Turcji, Francji Chorwacji, Bułgarii. Od kilku lat zespół zdobywa nagrody (m.in. Krakowski Wianek) i wyróżnienia w przeglądach i konkursach. Próby odbywają się w piątki w Domu Ludowym w Jadownikach


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA “PORĘBIANIE” – zespół działa od 1991r. Kierownikiem zespołu jest Maria Karaś, choreografem – Aneta Gurak a kierownikiem kapeli – Zbigniew Gdowski. W repertuarze ma widowiska obrzędowe, scenki rodzajowe, pieśni i przyśpiewki wywodzące się z tradycji regionu. Programy prezentuje na terenie Polski, a także za granicą m.in. na Węgrzech. Od kilku lat zespół zdobywa nagrody i wyróżnienia w przeglądach i konkursach. Próby odbywają się w środy w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej.


KRAKOWIACY ZIEMI BRZESKIEJ – zespół istnieje od 50 lat. Kierownikiem zespołu jest Helena Jewuła, choreografem Stanisława Stolarz, a kierownikiem kapeli Michał Pastuch. Zespół w swoim repertuarze ma tańce Krakowiaków Wschodnich, których źródłem jest Zaborów oraz tradycyjne Wesele Zaborowskie, Babski Comber, Zalecanki. Swoje programy prezentuje na terenie Polski. Koncertował także za granicą: w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Finlandii i na Węgrzech. Zespół ma na koncie wiele nagród, m.in. Nagrodę Kolberga. Próby odbywają się w w poniedziałki w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym.


Powrót do góry
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności