Przewodnik turystyczny “Śladami dziedzictwa Królowej Jadwigi”

Przewodnik turystyczny “Śladami dziedzictwa Królowej Jadwigi”

Na lokalnym rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja promująca Ziemię Brzeską. Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego wydał przewodnik turystyczny „Śladami dziedzictwa Królowej Jadwigi”, który ukazał się dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z funduszu będącego w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Koszt wydawnictwa wyniósł blisko 11 tysięcy złotych (w tym dotacja w wysokości 6 tysięcy złotych). Przewodnik został wydany w nakładzie 500 egzemplarzy.

Jest to 80-stronicowa książka przedstawiająca najwartościowsze zabytki gminy Brzesko, zawierająca 120 fotografii. Cennym uzupełnieniem wydawnictwa jest prezentacja czterech tras rowerowych przebiegających przez najciekawsze – z punktu widzenia turysty – miejsca brzeskiego regionu. Idealna lektura dla osób spoza gminy Brzesko, jak również dla miłośników historii.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności