11. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA – ruszają zapisy

11. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA – ruszają zapisy

Razem z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (Biuro Organizacyjne w Tarnowie) zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w 11. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA, które odbędą się w dniach 16-18 maja 2023 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku (pl. Targowy 10).

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja i popularyzacja twórczości artystycznej dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z regionu tarnowskiego oraz wspieranie instruktorów w poszukiwaniu nowych  środków wyrazu i form teatralnych.

Zespoły teatralne uczestniczące w Konfrontacjach uhonorowane zostaną przez zespół konsultantów, finansowymi nagrodami i wyróżnieniami. Zespół konsultantów przyzna także nagrodę główną – DIAMENTOWE LUSTRO oraz zarekomenduje spektakl do udziału w finale Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu (13-15 czerwca 2023 r.)

Zgłoszenia spektakli do udziału w Konfrontacjach odbywają wyłącznie na podstawie czytelnie wypełnionych i odręcznie podpisanych kart  zgłoszenia przesłanych w formie skanu lub zdjęcia na adres: e-mail i.stanaszek@mcksokol.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia br.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności