12. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA – zapisy do 24 kwietnia

12. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA – zapisy do 24 kwietnia

Razem z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w 12. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA, które odbędą się w dniach 21-23 maja 2024 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, pl. Targowy 10.

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja i popularyzacja twórczości artystycznej dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z regionu tarnowskiego oraz wspieranie instruktorów w poszukiwaniu nowych  środków wyrazu i form teatralnych.

Zespoły teatralne uczestniczące w Konfrontacjach uhonorowane zostaną przez Zespół Konsultantów, finansowymi nagrodami i wyróżnieniami. Zespół Konsultantów przyzna także Nagrodę Główną – DIAMENTOWE LUSTRO oraz zarekomenduje spektakl do udziału w finale 39. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu (11-13 czerwca 2024 r.)

Zgłoszenia spektakli do udziału w Konfrontacjach odbywają wyłącznie na podstawie czytelnie wypełnionych i odręcznie podpisanych kart  zgłoszenia przesłanych w formie skanu lub zdjęcia (w jednym pliku) na adres: e-mail i.stanaszek@mcksokol.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia br.

KARTA ZGŁOSZENIA – pobierz
REGULAMIN – pobierz

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności