10. Teatralne Lustra – Regulamin i Karta Zgłoszenia

10. Teatralne Lustra – Regulamin i Karta Zgłoszenia

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku zapraszają dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne do udziału w 10. Konfrontacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA, które odbędą się w dniach 10-12 maja 2022 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, pl. Targowy 10.

TEATRALNE LUSTRA to projekt teatralno-edukacyjny, którego celem jest prezentacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, promocja i wspieranie amatorskiej twórczości teatralnej oraz doskonalenie warsztatu instruktora teatralnego.

Wszystkie przedstawienia teatralne oceniać będzie Zespół Konsultantów, który przyzna nagrody i wyróżnienia oraz Nagrodę Główną DIAMENTOWE LUSTRO.
Zespoły oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych:
*    teatry dziecięce (7-12 lat)
*    teatry młodzieżowe (13-16 lat)
W trakcie Konfrontacji odbędą się dyskusje pospektaklowe realizatorów widowisk teatralnych z Zespołem Konsultantów.

W załączeniu przedkładamy Regulamin 10. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA oraz kartę zgłoszenia, której skan należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r. na adres: i.stanaszek@mcksokol.pl

Karta zgłoszenia przesyłana pocztą elektroniczną musi być własnoręcznie podpisana przez opiekuna zespołu teatralnego i opieczętowana.

Dodatkowych informacji udziela koordynator Konfrontacji Ilona Stanaszek tel.18 5340689, e-mail: i.stanaszek@mcksokol.pl.

Patronat honorowy:
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha
Starosta Brzeski Andrzej Potępa

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności