Rusza Brzeska Liga Szachowa

Rusza Brzeska Liga Szachowa

BRZESKA LIGA SZACHOWA – edycja I

Organizatorzy: Urząd Miejski w Brzesku, MOK Brzesko

Miejsce gry: Szkoły na terenie gminy Brzesko, RCKiB lub GOSiR Mokrzyska

Celem ligi szachowej jest:

– popularyzowanie królewskiej gry w szachy wśród mieszkańców gminy Brzesko – dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych poprzez cykliczne, comiesięczne (kilka razy w roku) rozgrywki szachowe;
– integrowanie różnych grup wiekowych przy szachownicy;
– integrowanie środowiska szachowego regionu brzeskiego;
– propozycja twórczego spędzania wolnego czasu.

Terminy kolejnych turniejów oraz miejsce:

1 turniej – wiosenny (GOSiR w Mokrzyskach) – 25 marca 2023
2 turniej – z okazji Dnia Dziecka (SP w Okocimiu) – 3 czerwca 2023
3 turniej – pożegnanie lata (SP w Jasieniu) – 23 września 2023
4 turniej – jesienny (RCKiB Brzesko) – 28 października 2023
5 turniej – mikołajkowy (SP w Porębie Spytkowskiej),
zakończenie i podsumowanie I edycji Brzeskiej Ligi Szachowej – 9 grudnia 2023

Punkty zdobyte w kolejnych turniejach są sumowane. Zwycięzcą cyklu w każdej grupie zostaje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów, przy czym należy brać udział w co najmniej 2 turniejach.

Zawody będą rozgrywane w dwóch grupach:

Gr. A – zawodnicy urodzeni w 2007 i starsi – open
Gr. B – zawodnicy urodzeni w latach 2008 i młodsi – szkoła podstawowa

W zależności od zainteresowania, będą wyodrębnione inne klasyfikacje, np. kobiet lub młodszych zawodników, seniorów.

Nagrody:

Puchary, nagrody i dyplomy dla zwycięzców oraz upominki i dyplomy dla wszystkich zawodników.

System rozgrywek i tempo gry każdego turnieju:

System szwajcarski: 5-7 rund.
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch dla zawodnika.

Potwierdzenie przybycia: 8.45. Początek turnieju: 9.00, zakończenie ok. 13.00.

Zgłoszenia przyjmuje:

Mariusz Klimczak, tel. kom. 793-291-277 (sms),
e-mail: brzeskaligaszachowa@gmail.com lub www.chessarbiter.com

Zgłoszenia do 2 dni przed turniejem. Liczba miejsc ograniczona do 50. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Opiekę na turnieju nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice (prawni opiekunowie).

ZAPRASZAMY

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności