Renowacja otoczenia brzeskiego ratusza

Renowacja otoczenia brzeskiego ratusza

Od 13 listopada ruszają prace remontowo-konserwatorskie przy miejskim ratuszu – dawnej głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie obecnie mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Roboty obejmują rewitalizację otoczenia administrowanego przez MOK budynku, przy wejściu do Piwnicy Brzeskiej. W ich skład wchodzi wyczyszczenie istniejącej powierzchni z kostki brukowej, remont balustrady i schodów zewnętrznych, skucie nawierzchni betonowej i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, naprawa tynków i malowanie fragmentu ścian przylegających budynków oraz remont studzienek kanalizacji poprzez ich regulację.
Całość zadania to prawie 130 000 zł brutto, z czego 90 000 zł pochodzi z budżetu Gminy Brzesko.

Nadzór konserwatorski i merytoryczny zapewniają Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach realizacji konkursu pod nazwą „Ochrona zabytków Małopolski wspiera w roku 2023 zadanie pn. „Brzesko, budynek ratusza, 1909-1910, roboty budowlane w otoczeniu zabytku ratusza” w kwocie 40 000 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.

Powrót na górę
Skip to content
Ta strona internetowa jest zobowiązana do zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. Stale poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności. Nieustannie poprawiamy komfort użytkowania dla wszystkich i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.
Stan zgodności